Merch y Chwarel, gan Julie Williams (Jwls)

Blog newydd o Merched Chwarel, gan Jwls Williams.

Merched Chwarel

Dyma fi wedi cael fy magu yng nghysgod y Graig, sef Chwarel Penmaenmawr lle bu’n Taid, hen daid a mwy diweddar 3 o frodyr fy nhad yn gweithio.

taid-a-hen-daid_chwarel-gwyn-taid

Y mae chwareli yn rhan o fy hunaniaeth, ac yr wyf wastad wedi mynegu hyn trwy gelf; fy mherthynas unigryw a  lle, a phresenoldeb trawiadol chwareli o fewn y dirwedd.

chwarel-gwyn_0008chwarel-gwyn_0009
Merch y chwarel yn wir – ond beth yw arwyddocâd hyn heddiw ?

Wel, mae’r ffaith nad oeddwn erioed wedi ystyried y cwestiwn  yn ddiddorol yn ei hun rywsut?  Heb aros i sylweddoli’r anomaledd, dyma fi ymhlith hanes- dynion?
Y mae cychwyn ar y daith ‘Merched Chwarel’ yn agor gymaint o ddrysa a chwestiynau yn barod:
– o safbwynt fy hun, fel merch chwarel.
– ni’n pedair, ein grŵp a’n cysylltiadau a’n profiadau gwahanol, a’r bwriad o rannu a cyd-weithio.
– Pha rôl oedd gan ferched mewn hanes cyfoethog ein chwareli ?

View original post 4 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s